Problém se stahováním obrázků z našich firemních stránek – Problem downloading images from our company website

Vážení přátelé!
Aniž by nás někdo upozornil, začal WordPress ukládat obrázky v JPG jiným způsobem.
V tuto chvíli nejdou stáhnout a uložit klasickým způsobem – kliknout na obrázek, vybrat kam v jakém formátu uložit.
Objeví se Vám pouze tato možnost, a obrázek se neuloží ve formátu JPG, ale s příponou Webp.

S takto uloženým obrázkem nelze pracovat…

Jediný, v tuto chvíli možný postup je – kliknout pravým tlačítkem myši na obrázek a nechat ho otevřít na nové kartě.
Pak ho uložit na pomocí klávesové zkratky Ctrl+S. To se obrázek uloží klasicky s příponou JPG.

Celý problém předán našemu IT. O případném dalším postupu Vás budeme informovat.
Omlouváme se a děkujeme za pochopení.

Dear friends!
Without anyone warning us, WordPress has started storing JPG images in a different way.
At the moment they can’t be downloaded and saved in the classic way – click on the image, choose where to save it in what format.
Only this option will appear, and the image will not be saved in JPG format, but with the Webp extension.

You cannot work with an image saved in this way…

The only possible action at the moment is – right click on the image and let it open in a new tab.
Then save it using the keyboard shortcut Ctrl+S. This will save the image classically with the JPG extension.

The whole issue passed on to our IT. We will keep you informed about any further action.
We apologize and thank you for your understanding.