L-410 Turbolet – DŮLEŽITÉ INFO!

Vážení obchodní přátelé! Máme pro Vás několik důležitých informací.

1. Ve stavebnicích KPM0207 a KPM0208 mají obtisky prohozená  katalogová čísla. Pokud od nás dostáváte modely zabalené přímo v krabicích, tak jsou zabalené správně.

V případě, že vám chodí modely vybalené z krabic, dejte si na to pozor!!!

2. L-410 Turbolet – došlo ještě k dalšímu zdržení, model bude dostupný až od 11.-12. března.

3. Model L-410 Turbolet, katalogová čísla KPM0435 a KPM0436 je aktuálně VYPRODÁN v rámci vašich předobjednávek!!!!!

Prosíme tímto ty zákazníky, od kterých ještě nemáme objednávku  – zašlete ji prosím co nejdříve, ať zařídíme dotisk krabic a obtisků, děkujeme!!!

 

Dear business friends!

We have some important information for you.

1. In the kits KPM0207 and KPM0208, the decals have the catalog numbers swapped. If you receive models packed directly in boxes from us, they are packed correctly.

In case you get out of box models, beware!!!

2. L-410 Turbolet – there was another delay, the model will be available only from 11-12. march.

3. Model L-410 Turbolet, catalog numbers KPM0435 and KPM0436 is currently SOLD OUT of your pre-orders!!!!!

We are asking customers from whom we have not yet received an order – please send it as soon as possible  so that we can arrange reprinting of the boxes and decals, thank you!!!